Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат

Вступ

На всіх стадіях свого розвитку людина була тісно пов'язана з навколишнім світом. Але з тих пір як з'явилося високоіндустріальне суспільство, небезпечне втручання людини в природу різко підсилилося, розширився обсяг цього втручання, й сразу загрожує стати глобальною небезпекою для людства. Витрата не відновлювальних видів сировини підвищується, усе більше орних земель Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат вибуває з економіки, так як на их будуються мі100 й заводи. Людині доводиться усе більше втручатися в господарство біосфери - тієї частини нашої планети, у якій існує життя. Біосфера Землі в цей час піддається наростаючому антропогенному впливу. При цьому можна виділити декілька найбільш істотних процесів, кожний з яких не Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат поліпшує екологічну ситуацію на планеті. Найбільш масштабним і значним є хімічне забруднення середовища невластивими їй речовинами хімічної природи. Серед их - газоподібні й аерозольні забруднювачі промислово-побутового походження. Прогресує й нагромадження вуглекислого газу в атмосфері. Подальший розвиток цього процесу буде підсилювати небажану тенденцію убік підвищення середньорічної температури на планеті. Викликає тривогу Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат в екологів і триваюче забруднення Світового океану нафтою й нафтопродуктами, що досягло уже 1/5 площі його загальної поверхні. Нафтове забруднення таких розмірів може викликати істотні порушення газо- і водообміну між гідросферою й атмосферою. Не викликає сумнівів і значення хімічного забруднення ґрунту пестицидами і його підвищена кислотність, що веде до розпаду Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат екосистеми. У цілому , всі розглянуті фактори, яким можна приписати забруднюючий ефект, впливають на процеси, що відбуваються в біосфері.

Мета: визначити негативні та позитивні наслідки атомної енергетики для екології та їх вплив на здоров’я людини.

Завдання:

Зробити загальну характеристику стану навколишнього середовища;

Визначити вплив атомної енергії на здоров’я Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат людини;

Визначити негативні та позитивні сторони атомної енергетики;

Зробити характеристику забруднення територій областей України;

Підвести підсумок загальної обгрунтувавши вплив атомної енергетики на довкілля загалом.

Об’єкт: атомна енергетика та її вплив на довкілля.


Загальна черта

Україна має потужний промисловий комплекс, для роботи якого потрібна електроенергія, оскільки це невід'ємна частка без Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат якої його розвиток значно гальмується, а подекуди взагалі неможливий. Сразу, для того, щоб вийти з економічної кризи, варто звернути увагу на енергетику, яка відіграє в житті країни не останню роль. Вона, як і більшість галузей промисловості потерпає від кризи. І не варто закривати на це очі, оскільки майбутнє Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат України та її незалежність повністю залежать від енергетики.

База електроенергетики країни - Об'єднана Енергетична Система (ОЕС), яка здійснює централізоване електрозабезпечення споживачів. ОЕС взаємодіє з енергетичними системами суміжних країн та забезпечує експорт та імпорт електроенергії.

В міру обставин, які склалися на даний момент головне базове навантаження в енергопроблемі несуть АЕС. Це Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат зумовлено тим, що більшість ТЕС простоюють по обстоятельстві відсутності палива. Централізоване виробництво електроенергії в ОЕС виконують 14 ТЕС, 8 ГЕС та 4 АЕС, які входять до складу Національної Атомної Енергогенеруючої Компанії (НАЕК) "Енергоатом". Кількість АЕС становила п'ять, але в итогі виведення з експлуатації 15 грудня 2000 року ЧАЕС їхня кількість Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат скоротилася до чотирьох.

Вплив атомної енергії на здоров'я людини

Особливе місце у забрудненні оточуючого середовища займає радіоактивне забруднення.

Чорнобильська трагедия стала наслідком радіоактивного забруднення території України, Білорусі та Росії. Загальна площа радіоактивного забруднення становить понад 30 тис. кв. км.

Випадання радіоактивних речовин простежувалося і у державах Західної Європи, підвищився радіоактивний фон Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат у Скандинавії, Японії та США.

Через 15 місяців після катастрофи в Чорнобилі у Великій Британії, яка, здавалось би, далековато розташована від України, було виявлене надзвичайно велике забруднення рослинності радіоактивними опадами, а також величавый вміст цезію у м'ясі овець.

Слід зазначити, що атомна енергетика в даний час є екологічно Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат чистіша і дешевша, ніж теплова. У розвинутих країнах вона забезпечує від 15 до 70 відсотків усієї електроенергії, що виробляється (Франція — 70 відсотків, США — 17, Швеція — 50, Канада — 15 відсотків). Однак у разі аварії атомні станції становлять дуже серйозну небезпеку для людей і оточуючого середовища. За час експлуатації АЕС у світі сталися три значні аварії: 1961 рік Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат — в Айдахо-Фолсі (США); 1979 рік — на АЕС «Тримайл-Айленд» у Гарисберзі (США), 1986 рік — Чорнобильська АЄС. Аварії на АЕС мають значні відмінності від ядерних вибухів. Вони відрізняються від ядерних вибухів більшою тривалістю викидів, що змінює напрямок потоків повітряних мас. Тому удобно не має можливості прогнозувати розміри зон ураженості.

Радіоактивне забруднення Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат оточуючого середовища діє на людину шляхом зовнішнього та внутрішнього опромінення.

Зовнішнє опромінення — це опромінення за рахунок радіоактивного забруднення місцевості. Воно підлягає контролю і залежить від рівня радіації на місцевості. Внаслідок чорнобильської катастрофи на території України радіацією забруднені місцевості 12 областей, 86 адміністративних районів, 2311 населених пунктів, де загалом мешкає близько 2 млн. 600 тис. жителів, у Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат тому числі — 600 тис. дітей. Забруднено радіонуклідами і понад 7 млн. гектарів землі, серед яких 3 млн. га сільськогосподарських угідь та 2 млн. лісових масивів. Викид радіонуклідів унаслідок вибуху реактора плохо вплинув на здоров'я населення України. В итогі потрапляння радіоактивних речовин в організм у багатьох людей була уражена щитовидна залоза, виникла променева хвороба Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат. Нині спостерігається тенденція до збільшення онкологічних захворювань, захворювань ендокринної системи, систем кровообігу, травлення, а також захворювань, пов'язаних з імунною системою. В зв'язку з тим, що в продуктах викиду перевагу мають довгоживучі радіонукліди — цезій-137 (30 років), стронцій-90 (28 років), плутоній-239 (20000 років), зараження буде тривалим. Верховна Рада України ухвалила Закон, який Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат визначає чотири зони радіоактивного забруднення:

1. Зона періодичного радіоактивного контролю (низьке забруднення, 0,5 — 1 Кі/км2). Допустимо збирання грибів, ягід, лікарських рослин, а також заготівлю деревини без обмежень. Полювання, рибальство у природних водоймах і річках дозволяється відповідно до правил, що діють на території України, з обов'язковою перевіркою м'яса Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат і риби на вміст у их радіоактивних речовин. У підсобних господарствах ніяких обмежень щодо годівлі та утримання сільськогосподарських тварин і птиці не запроваджується.

2. Зона посиленого радіоактивного контролю (середнє забруднення, 1—5 Кі/км2). Допустимо збирання, заготівлю грибів, ягід, лікарських рослин і сіна з обов'язковим попереднім дозиметричним контролем. Заготівля деревини і Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат використання продуктів її переробки проводиться без обмежень. У підсобних господарствах рекомендується періодичний вибірковий контроль м'ясних і молочних продуктів, кормів.

3. Зона гарантованого добровільного відселення (високе забруднення, 5—15 Кі/км2). У цій зоні заготівлю грибів, ягід, хвойної лапини і виробництво хвойно-вітамінного борошна заборонено.

Необхідний особливий режим сільського господарства: обмежене землекористування (скорочення Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат рільництва, зменшення обробітку земель), переспеціалізація товарного сільського господарства та насінництва, вирощування технічних культур (льон і інше), розвиток тваринництва, інтенсивне конярство тощо.

Випас худоби на лісових пасовищах цієї зони здійснюється при досягненні висоти травостою не менше 10 см. При щільності забруднення понад 15 Кі/км2 заготівля деревини допускається тільки у зимовий час Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат і при наявості снігового покриву. Використання деревини як палива, заготівля пнєвого смолу і дьогтю заборонені. Заборонено випасати молочну, м'ясну худобу, а заготовляти сіно дозволяється тільки як корм для робочих жеребцов. Використання гною як добрива заборонено.

4. Зона відчуження (надзвичайно високе забруднення). Це дослідницький полігон для боротьби із Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат наслідками ядерних катастроф.

Серед виловленої в річках «зони жорсткого контролю» і у верхів'ях Київського водосховища риби — до 15—20 відсотків не відповідає вимогам. Уся риба, виловлена у цих водоймах, підлягає обов'язковому радіометричному контролю.

Атомна енергетика : негативні та позитивні наслідки для екології

1. Атомна енергетика — стала технологія

А чому, власне, атомна? Нам що, не достаточно Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат чорнобильської трагедії? Приблизно так багато хто відреагує на заголовок цієї статті. Давайте, однак, відкинемо емоції і подивимося на енергетику через призму концепції сталого розвитку. У 1987 році Комісія Брундтланд отдала загальноприйняте на сьогодні визначення, сформулювавши сталий розвиток як такий, що «задовольняє потреби і сподівання теперішнього покоління та не Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат наражає на небезпеку здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби». Згідно з цим принципом при оцінці сталості енерговиробництва необхідно враховувати такі фактори:

· доступність і ефективність палива;

· землекористування;

· екологічні наслідки розміщення відходів;

· можливості повторного енергетичного циклу;

· доступність і конкурентоспроможність, включаючи сюди зовнішні та соціальні витрати;

· кліматичні зміни.

Подивимось, чи враховує ці фактори Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат атомна енергетика.

Доступність і ефективність палива. База ядерного палива — уран, який, крім атомної енергетики, не має іншого конструктивного застосування. Природно-біологічні процеси спираються на кисень, водень, вуглець та азот. Використання урану не втручається до жодного з их і, таким чином, залишає цінні ресурси для інших застосувань. Україна має власні поклади урану Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат. Також уранові родовища є в багатьох політично стабільних країнах. Величезна кількість урану міститься у морській воді. За оцінками фахівців, його світових припасів вистачить на декілька тисячоліть(див.табл.1.).

Табл.1.Припаси урану

Вид палива Дерево Вугілля Нафта Уран
Енергія, отримувана від 1-го кілограма палива 1 кВтґг 3 кВтґг 4 кВтґг 50 000 кВтґг

Землекористування. Україна має високорозвинуте сільське господарство Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат, а тому питання відчуження ґрунтів під промислові об’єкти є вельми гострим. З наведеної на наступній сторінці таблиці видно, що АЕС вимагають найменшої площі у порівнянні з іншими електростанціями. Треба також зважати на те, що сонячна та вітрова енергії можуть з максимальною ефективністю використовуватися тільки у місцях із сприятливими природними Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат умовами (в інших місцях потрібні великі вкладення у підтримуючі виробничі потужності). У нашій країні такі умови є лише у південних областях (Миколаївська, Херсонська, Одеська) та у Криму. Використання біомаси для широкомасштабного виробництва енергії можливе тільки у малонаселених країнах із сприятливими кліматичними умовами. Клімат у нас добрий, але, спрямовуючи свою політику Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат землекористування переважно на виробництво продуктів харчування, Україна не може собі дозволити відводити великі площі для вирощування енергопостачальної біомаси(див.табл.2.).

Табл.2. Площа для вирощування енергопостачальної біомаси

Тип електростанції АЕС Сонячна Вітрова З використ. біомаси
Площа відчужуваних земель для 1000-мегаватної станції 1—4 км2 20—50 км2 50—150 км2 4000—6000 км2

Екологічні наслідки розміщення відходів. Технологічні відходи електростанцій або упаковують у Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат контейнери, або «розсіюють». Досить малі за об’ємами відходи ядерної енергетики ніесли не викидали в повітря, у тепловій же енергетиці велика частина відходів розпорошується в атмосфері. При цьому оксиди сірки й азоту з’єднуються з атмосферною вологою і спричинюють кислотні дощі; вуглекислий газ сьогодні визнаний головною складовою парникових газів Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат; а важкі метали і арсен (миш’як) осідають на ґрунт. Усі ці шкідливі речовини ми вдихаємо, споживаємо їх разом з овочами, годуємо забрудненим сіном домашніх тварин, отруюючи їхнє молоко і м’ясо. Окрім цього, треба пам’ятати, що тоді як рівень радіації з часом понижується і врешті-решт зникає зовсім Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат, токсичні матеріали (важкі метали) існують вічно.

Табл.3.Об’єм відходів токсичних матеріалів (важких метадів)

Тип електростанції АЕС Вугільна[1]
Об’єм відходів 1000-мегаватної електростанції за рік 20 тонн відпрацьованого палива

900 тонн SO2

4500 тонн NОx [2]

6,5 млн тонн CO2

400 тонн важких металів (включаючи ртуть) і небезпечних елементів (включаючи арсен)

Кліматичні зміни. Зростання СO2 в атмосфері, пов’язане Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат з людською діяльністю, на 75% викликане спаленням органічного палива, а значна частина решти 25% — масштабним зменшенням площі лісів. На сьогодні лише ядерна та гідроенергетика є серйозними джерелами безвуглецевого та економічного виробництва енергії. В той час, як росте наукове розуміння процесів глобального потепління, треба все більше спиратися на джерела енергії, що не Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат викидають до атмосфери парникових газів – такі як поновлювані джерела та атомна енергія(див.табл.4.).


Табл.4.Викиди вуглекислого газу

Тип електростанції АЕС[3] Газ Нафта Вугілля
Викиди вуглекислого газу при виробництві 1 млн кВтґг 1 тонна 360—400 тонн 700—800 тонн 850 тонн

Конкурентоспроможність. При економічній оцінці будь-якої технології енерговиробництва необхідно враховувати повні зовнішні та соціальні витрати, зокрема екологічні ефекти для паливного циклу, вплив на суспільство (в Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат т. ч. на зайнятість, здоров’я тощо) у локальному, регіональному та глобальному вимірах. Широкомасштабний проект ExtrnE, здійснений Європейською комісією спільно з Департаментом Енергії США, вивчав зовнішні фактори для повних енергетичних циклів (див. таблицю на наступній сторінці).

Експлуатаційні та фінансові витрати для різних технологій залежать у різних країнах від місцевих Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат разумов та прийнятих облікових ставок. Зовнішні витрати в ядерній енергетиці покривають потенційні витрати у випадку величавых аварій, при тому імовірність таких аварій не є великою.

Якщо враховувати лише експлуатаційні та фінансові витрати, то найдешевшими є ядерна енергія та природний газ. Якщо брати до уваги ще й зовнішні витрати, то Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат найпривабливішою 100є ядерна енергія.

Оцінки зовнішньої вартості емісії СО2 (ефект кліматичних змін) не є усталеними й варіюються від 10 до 25 євро на тонну вугілля. Якщо прийняти цю вартість як 15 євро за тонну, то це дасть внесок у зовнішню вартість для вугілля 0,5 цента євро за кВтґг, а для природного газу Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат – 0,3 цента. Якщо ж брати більш високу вартість, то ці числа дуже помітно збільшаться. Це робить ядерну енергію найбільш економічно вигідною альтернативою у випадку врахування всіх витрат(див.табл.5.).


Табл.5.Повна вартість виробництва електроенергії у центах євро за кВтґг

Технологія Зовнішні витрати Фінансові витрати Загалом
Вугілля 2,0 5,0 7,0
Нафта 1,6 4,5 6,0
Газ 0,36 3,5 3,9
Вітер 0,22 6,0 6,2
Гідроенергія 0,22 4,5 4,7
Ядерна енергія 0,24 3,5 3,5

Уран — дуже поширений хімічний елемент на Землі. Його Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат вміст у земній корі становить у середньому 4·10-6 г/г породи, у морській воді — 1,3·10-6 г/л. Природний уран складається з трьох ізотопів: 233U, 235U та 238U. При цьому вміст ізотопів дуже різний: на 140 частин 238U припадає одна частина 235U і незначна кількість 233U. При опроміненні нейтронами ізотопи виявляють для себя Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат по-різному. Так, при поглинанні нейтрону ядро 235U перебегать у нестабільний стан і розпадається на два осколки з виділенням енергії та випусканням т. зв. вторинних нейтронів. Якщо нейтрон знову потрапляє в ядро 235U, то відбувається ще одне ділення. Якщо нейтрон потрапляє в ядро 238U, то відбувається інша реакція Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат: новоутворене ядро 239U випускає b-частку та перетворюється на нептуній (239Np), який за наступного b-розпаду перетворюється на плутоній (239Pu). Плутоній є ядерним паливом і здатний ділитися та перетворюватися під дією нейтронів на важчі ізотопи:

Так само як і 235U, 233U теж є матерікрасном, який ділиться і розпадається при поглиненні Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат нейтрону. Ресурси 233U у природі вельми малі, отож його напрацьовують у ядерних реакторах з торія (Th), вміст якого у земній корі — близько 12·10-6 г/г породи —значно перевищує вміст урану. Щоправда, в океанічній воді торія міститься лише близько (1-2)·10-9 г/л — приблизно в тисячу разів менше, ніж урану Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат. Однак у процесі вироблення 233U утворюються домішки баластних ізотопів 232U та 234U, які не діляться. Ізотоп 232U має період піврозпаду 72 роки й утворюється за кількома ядерними реакціями при опроміненні нейтронами природного торія; його присутність погіршує радіаційну обстановку, бо його продукти є a-, b- і g- активними. Тому у порівнянні Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат з 235U паливо на основі 233U вимагає акуратнішого поводження.

Щоб проникнути в ядро 238U і викликати його перетворення на 239U, потрібні швидкі, а щоб викликати ділення 235U — повільні нейтрони. Реактори, в яких основну боту здійснюють швидкі нейтрони, називаються швидкими, а реактори, котрі працюють на повільних нейтронах, — тепловими. У якості сповільнювача нейтронів Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат у теплових реакторах використовуються графіт, вода або важка вода. Звідси й назви — уран-графітові, легководні, важководні реактори.

У процесі роботи в паливі утворюються довгоживучі радіонукліди: америцій (Am), кюрій (Cm), нептуній (Np), технецій-99 (99Tc) та йод-129 (129I). На сьогодні розроблені і випробувані технології, завдяки яким довгоживучі радіонукліди (з Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат періодом піврозпаду в 10-ки й сотні тисяч років) вилучаються з відпрацьованого ядерного палива і піддаються трансмутації у швидких реакторах. У такому випадку замкнений ядерно-паливний цикл 100є екологічно прийнятним, бо вимагає контролю за збереженням вилучених високоактивних відходів (у тому числі стронція-90 (90Sr) і цезія-137 (137Cs)) протягом лише 100—200 років. Після падіння активності ці Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат відходи заховуються з дотриманням принципу радіаційно-міграційної еквівалентності (згідно з цим принципом, разом з відходами у земних глибинах ховається така ж кількість радіонуклідів, як і в добутому природному урані).

Негативні сторони ядерної енергетики

Однак у сучасної атомної енергетики є й істотні недоліки. Вона дає значно менше відходів, ніж інші енергогенеруючі Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат технології (а потім ще й ізолює їх), але відходи все ж такі існують. Безпека поховання великої кількості радіоактивних відходів (РАВ) на 10-ки і сотні тисяч років викликає сумнів через надійність таких довготривалих фізично-геологічних прогнозів.Невідомо також, яку роль ці штучні поклади небезпечних речовин відіграють у життєдіяльницьких процесах наступних Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат земних цивілізацій .

Більшість АЕС у світі використовують теплові легководні реактори (LWR). До цього класу належать усі нині діючі українські енергоблоки. LWR вимагають збагаченого урану, що зумовлює залежність неядерних країн від постачальників ядерного палива. Тому деякі держави (зокрема Румунія) будують важководні реактори (HWR), де використовується паливо з природного (незбагаченого Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат) урану. Однак глибина вигоряння палива у HWR у 4—6 разів менша, ніж у LWR, а це збільшує об’єми відпрацьованого (опроміненого) ядерного палива (ОЯП) та зумовлює відповідну потребу у місткіших сховищах. Отдалі: існуючі на сьогодні технології переробки ОЯП передбачають вилучення з нього плутонію, а створення власних збагачувальних комбінатів і Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат потужностей для переробки ОЯП у неядерних країнах дає їм можливість напрацьовувати збройовий уран і плутоній на основі цілком легальних каналів атомної енергетики.

Ще одним недоліком LWR є те, що в якості палива в их використовується 235U, а його припасів у розвіданих на сьогодні родовищах вистачить лише на 50—100 років. Тому треба ширше Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат запроваджувати в енергогенеруючі процеси 238U, припасів якого вистачить на кілька тисячоліть.

За всю історію атомної енергетики світу були дві аварії-катастрофи: Виндскейл (7 жовтня 1957 р.) і Чорнобиль (26 квітня 1986 р.). Першу з их фактично вдалося «зам’яти», друга ж завдала величезного удару по самій ідеї «мирного атома». Головним психологічним наслідком Чорнобиля Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат стала масова радіофобія, если все пов’язане з ядерною енергетикою почало сприйматися некритично, різко плохо. Доходило до «чорного» комізму. Так, через рік після чорнобильської аварії лікарі у Німеччині повідомляли про серйозні випадки фізичного виснаження людей, котрі харчувалися тільки консервами з датою виготовлення до 26 квітня 1986 р.

Атомна енергетика XXI Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат століття

Щоб продуктивно розвиватися отдалі, атомна енергетика має відповідати цілій низці вимог, серед яких:

· необмежене забезпечення людства паливними ресурсами шляхом ефективного використання природного урану, а надалі і торію;

· унеможливлення важких аварій із радіаційними викидами (які тягнуть за собою евакуацію населення) за будь-яких відмов устаткування, помилок персоналу та зовнішніх Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат впливів (таке унеможливлення має досягатися передусім за рахунок природної безпеки реакторів, яка, у свою чергу, має ґрунтуватися на грамотній експлуатації природних якостей та закономірностей паливних компонентів);

· екологічно безпечні виробництва енергії й утилізації відходів шляхом замкнення паливного циклу зі спаленням у реакторі довгоживучих актиноїдів і продуктів ділення, з радіаційно еквівалентним похованням РАВ Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат без порушення природного радіаційного балансу;

· перекриття каналу поширення ядерної зброї, пов’язаного з ядерною енергетикою, через поступове виключення з неї технологій вилучення плутонію з ОЯП і збагачення урану, а також через забезпечення фізичного захисту ядерного палива від крадіжок;

· економічна конкурентоздатність за рахунок зниження вартості та відтворення палива Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат, підвищення ефективності термодинамічного циклу, розв’язання заморочек безпеки АЕС без ускладнення їхніх конструкцій і висунення особливо жорстких вимог до персоналу та устаткування.

Сьогодні в різних країнах ведеться активний пошук ядерних технологій для майбутнього. Багато хто повернувся до реакторних концепцій, від яких раніше відмовився на користь швидких реакторів. Це Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат такі концепції, як: цикл Th-U; циркулювання рідкосольового палива; використання підкритичних реакторів з прискорювальними або іншими джерелами нейтронів тощо. Інші продовжують боту над швидкими реакторами традиційного типу, розраховуючи на зниження їхньої вартості шляхом оптимізації конструкції і переходу до серійного будівництва . Але навряд чи можна сподіватися на технічну розробку і демонстрацію Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат усієї величезної кількості досліджуваних варіантів. Малоймовірно також, що розрізнені, не об’єднані хоча б єдиним розумінням мети, дослідження «самі собою» приведуть до рационального варіанту. Отож зусилля вчених світу щодо розробки нової довгострокової концепції ядерної енергетики треба скоординувати та сконцентрувати.

В ідеалі треба було б сподіватися на вироблення концептуальної технології, згідно Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат з якою паливом слугував би природний незбагачений уран, а рівень радіаційної небезпеки отримуваних відходів не перевищував відповідного початкового рівня руди (і водночас при всьому цьому щоб не було аварій).

Теоретична можливість створення великомасштабної ядерної енергетики, яка б відповіотдала згаданим критеріям, є вельми реальною. За базу такої енергетики могли б послужити Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат великопотужні швидкі реактори в циклі U-Pu з коефіцієнтом відтворення КВ»1. Тобто у такий реактор завантажується так зване рівноважне паливо із суміші природного урану та плутонію. У процесі роботи плутоній вигоряє як паливо, а під дією утворюваних нейтронів із 238U напрацьовується знову ж таки плутоній. Таким чином, після закінчення Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат роботи у відпрацьованому паливі виявляється стільки Pu, скільки було завантажено, а тому при новенькому завантаженні реактора плутоній не треба ні витягати, ані додавати. Для коригування складу палива слід лише додавати U — задля компенсації спаленої частини. Отже, технологія зводиться здесь в основному до очищення палива від продуктів ділення. При Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат цьому довгоживучі радіонукліди повертаються в реактор для трансмутації, а високоактивні Sr та Cs повинні витримуватися у тимчасовому сховищі 100—200 років. Після зниження активності ці відходи навічно ховатимуться згідно із згадуваним вище принципом радіаційно-міграційної еквівалентності. Окрім усього іншого, у швидкому реакторі можна допалювати і радіоактивні відходи з теплових (“повільних”) реакторів.

Отже Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат, швидкі реактори мають багато переваг. Щоправда, за минулі роки склалося уявлення про швидкі реактори, як обов’язково дорогі. Але ситуацію можна поліпшити. За фізичними й технічними принципами конструкції і керування великопотужні швидкі реактори з рідкометалічним охолодженням значно простіші від LWR та інших теплових реакторів, а крім того, куди ефективніше Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат використовують паливо та енергію. Таким чином, неувязка їхнього здешевлення полягає лише у випрацюванні оптимальних технічних рішень. Головною причиною високої вартості першого покоління швидких реакторів було використання в их у якості теплоносія хімічно високоактивного натрію. Для запобігання його контакту з водою і повітрям при нормальній експлуатації та на Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат випадок аварії використовуються триконтурна схема охолодження, страхувальний корпус, численні системи контролювання та захисту парогенераторів, перевантаження палива. Усе це «нагромадження» допоміжного устаткування дуже ускладнює всі технологічні процеси та удорожчує конструкцію. А можливість займання та закипання натрію при аваріях не позволяло повною мірою реалізовувати властиві швидким реакторам якості безпеки.

Не вдаючись у Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат технічні подробиці, відзначимо лише, що описані реактори з КВ>1 (тобто у процесі роботи цього реактора утворюється більше плутонію, ніж його було завантажено) у радянський час створювалися в першу чергу для напрацювання збройового плутонію. Маючи маленький час подвоєння Pu, вони потребували легкого й теплопровідного теплоносія, здатного відводити від палива високі теплові Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат потоки, що і визначило вибір натрію. А для реакторів із рівноважним паливом і помірними навантаженнями можливий інший, менш активний і менш дорогий теплоносій. У свою чергу, це зменшить кількість допоміжних технічно-конструктивних заходів безпеки.

Зразок швидкого реактора природної безпеки

Нещодавно у Росії розпочата державна програма «Екологічно чиста енергетика». Її Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат мета — зменшення впливу на навколишнє середовище усіх ланок паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, передбачається нарощування екологічно незапятнанного виробництва електроенергії атомними станціями і створення безпечної й економічної моделі АЕС, яка стане базою розвитку ядерної енергетики у величавых масштабах.

У рамках програми розробляється проект реактора на швидких нейтронах з охолодженням рідким свинцем. Ця Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат модель називається БРЕСТ (резвый реактор со свинцовым теплоносителем). Забезпечення безпеки її експлуатації досягається не стільки створенням нових або удосконаленням уже застосовуваних захисних бар’єрів, скільки за рахунок рационального врахування фундаментальних фізичних та хімічних властивостей ядерного палива, теплоносія й інших компонентів, що дає змогу реалізувати принцип природної безпеки.

У Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат конструктивному плані БРЕСТ істотно відрізняється від експлуатованих нині зразків. Його реакторна установка належить до басейнового типу, если в шахту з теплоізоляційного бетону заливається свинець, а в нього «вставляються» активна зона, парогенератор, насос та інші системи забезпечення. Циркуляція свинцю в контурі здійснюється за рахунок створюваної насосами різниці рівнів нагрітої та «охолодженої Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат» речовини.

До особливостей БРЕСТа слід віднести і конструкцію його тепловидільних елементів (ТВЕЛів). За традиційною технологією вирівнювання тепловиділення по радіусу реактора досягається за рахунок зміни збагачення у ТВЕЛах, а в БРЕСТі просто застосовуються ТВЕЛи різного діаметру. У якості палива використовується мононітридна композиція уран-плутонію (UN-PuN) та мінорних актиноїдів. Реактор Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат здатний за одну кампанію спалювати до 80 кг як «власних» актиноїдів, так і отриманих із ОЯП теплових АЕС.

Іншою істотною особливістю проекту є прилягання комплексу з переробки ОЯП безпосередньо до реакторної установки. Це дає можливість одразу ж передавати ОЯП із газового простору реактора на переробку — без дорогого Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат і небезпечного транспортування відходів на далекі відстані.

Поєднання природних властивостей свинцевого теплоносія, мононітридного палива, фізичних черт швидкого реактора, вдалих конструкторських рішень интенсивної зони та контурів охолодження виводить БРЕСТ на якісно новий рівень безпеки і забезпечує його стійкість навіть під час найтяжчих аварій без спрацьовування активних засобів захисту. Рівноважний склад палива робить фізично Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат неможливим «розгін» реактора, як це було в Чорнобилі. За будь-яких можливих варіантів розвитку подій, навіть таких найтяжчих, як уведення в дію повного припасу реактивності або відключення всіх насосів за одночасної відмови систем захисту, БРЕСТ не робить радіоактивних викидів. Не аналізуються тільки дві ситуації (та їх, мабуть, і нема Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат рації розглядати): ракетно-ядерний удар та падіння величезного астероїду. Від усього іншого реактор захищений, навіть від диверсій на рівні оперативного персоналу.

На сьогодні в Росії виконано 1-й етап технічного проекту демонстраційного блоку АЕС БРЕСТ-300 з паливним циклом. Завершення технічного проекту демонстраційного блоку разом з основними розрахунковими і дослідними Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат обгрунтуваннями намічено на 2002 рік. Спорудження блоку планується на майданчику Білоярської АЕС (Свердловська область) до 2010 р. На базі БРЕСТ-300 передбачається розробити проект комерційного великопотужного енергоблоку АЕС природної безпеки, що його можна буде покласти в базу великомасштабної ядерної енергетики майбутнього. Мінатом Росії запрошує зацікавлені країни (насамперед ті, що розвиваються, потерпають від дефіциту Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат палива і прагнуть енергетичної незалежності) до науково-технічної і фінансової участі у програмі «реактора природної безпеки». Витрати на програму у сьогоднішніх цінах становлять близько 5 миллиардов доларів.

А що ж Україна?

За сумарною потужністю своїх реакторів Україна посідає 8-е місце у світі і 5-е — в Європі. На всіх Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат українських АЕС діють легководні реактори серії ВВЕР (водо-водний енергетичний реактор). На Хмельницькій та Рівненській АЕС добудовуються два енергоблоки ВВЕР-1000.

Участь України у міжнародному проекті «реактора природної безпеки» та будівництво в ній цього реактора зумовили б такі позитивні наслідки:

· Запровадження передового безпечного способу виробництва електроенергії, яким можна було б замінити діючі Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат сьогодні екологічно шкідливі теплові (насамперед вугільні) електростанції.

· Незалежність від постачальників збагаченого урану. Перше закладення палива в реактор БРЕСТ вимагає уран-плутонієвої композиції, якої у нас нема, але це разова залежність — на відміну від постійної залежності щодо палива для теплових реакторів.

· Значне послаблення проблеми РАВ. По-перше, вже сама організація Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат роботи реактора БРЕСТ дає менше РАВ (до того ж підготовлених до утилізації з дотриманням принципу радіаційно-еквівалентного поховання), а по-друге, БРЕСТ здатний допалювати РАВ, отримані на теплових реакторах.

· Виникнення додаткових робочих місць, зокрема для висококваліфікованих українських фахівців (інженер має займатися своєю справою, а не торгувати на Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат рынокі).

Беручи участь у проекті реактора природної безпеки, треба зважати на суспільно-політичні реалії життя Росії: загальновідомі події в Чечні, протистояння центру і регіонів, хиткі економіка і політика тощо. Ці та/або інші обставини можуть у будь-який момент спричинити внутрішньополітичну дестабілізацію Росії і як наслідок — невиконання нею своїх зобов Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат’язань, зокрема і по міжнародних програмах. На випадок подібного розвитку ситуації Україна виновата подбати про запобіжні входи, основними з яких, гадається, мають бути:

· Участь українських фахівців у проекті на всіх його етапах розробки та реалізації, одержання українською стороною усієї технічної документації одночасно з Мінатомом Росії.

· Будівництво дослідного блоку в Україні Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат паралельно з будівництвом блоку на Білоярській станції. У нас блок можна розмістити поблизу Чорнобильської станції, що сполучить його в єдиний комплекс із підприємством переробки РАВ (яке там сразу будується) і надасть змогу значно пом’якшити делему працевлаштування атомників Славутича.

В атомній галузі Росії працює багато фахівців українського походження. Частина Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат з их потрапила туди ще за радянські часи, частина – зовсім недавно[10]. Деякі з их хотіли б повернутись в Україну, але здесь їх поки що ніхто не чекає, їхня кваліфікація не знаходить застосування. У випадку оченьї дестабілізації становища в Росії бажання повернутись буде тільки зростати, але через несприятливий стан Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат в Україні вони змушені будуть їхати у США, Францію чи ще кудись. Тому Кабінет міністрів України повинен мати підготовлений план прийому переселенців з Росії — фахівців високотехнологічних сфер (ракетно-космічної, компьютер’ютерної, авіаційної і, звичайно ж, ядерної), їхньої адаптації та розгортання за їхньою участю науково-технічного виробництва у нашій країні Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат.


Удобна частина

Розрахунок збитків від забруднення поверхневих вод виробничими стоками всіх енергоблоків РАЕС при нормальних умовах експлуатації

Черта скиду Кількість солей в скидних регенераційних водах ХВО, т/рік Кількість солей в скидних регенераційних водах БЗУ, т/рік Норма платні, грн. Збитки, грн.
Кальцій 54,6 0,2 7,00 959,00
Магній 5,2 0,06 7,00 92,05
Натрій 204,8 29,9 7,00 4107,25
Сульфати 493,4 47,5 1,00 1352,25
Хлориди 31,9 0,12 1,00 80,05
Аміак 5,7 35,00 498,75
Всього 7089,35

Розрахунок збитків від скиду продувочних та господарсько-побутових вод комплексу РАЕС

Показники Різниця Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат якості вод до і після продувки, мг/дм3 Різниця якості господарсько-побутових вод та вод р. Стир, мг/дм3 Норма платні, грн. Збитки від скиду продувочних вод, грн. Збитки від скиду господарсько-побутових вод, грн
SО42- 178 0,8000 1 2896,52 6,282
Cl- 4,4 88,0000 1 71,5994 691,02
БПК5 14,7000 14 0 1616,04
NН4+ 9,8000 35 0 2693,41
NО2- 0,5100 172 0 688,821
NО3- 3 0 0
РО43- 0,117 8,3170 28 53,309 1828,66
0,002 0,3820 35 1,13908 104,988
Cu 0,07 0 0
Zn 0 0
Завислі речовини 5,9000 1 0 46,3298
Нафто-продукти 0,04 0,1900 206 134,086 307,347
Всього 3156,66 7982,9

Радіаційне забруднення території населених пунктів Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат Чернівецької та Тернопільської областей

У зв’язку з необхідністю проведення контролю за станом рівнів радіонуклідного забруднення, Науково-дослідним інститутом медико-екологічних заморочек МОЗ України здійснено радіологічне обстеження даних областей. Було досліджено ґрунти, молоко корів, картоплю на вміст у их радіонуклідів цезію, а також різні дози внутрішнього та зовнішнього опромінення Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат від радіонуклідів цезію, стронцію населення 151 населеного пт деяких районів.

У Глибоцькому та Вижницькому районах досліджено відповідно три та чотири населених пунктів ( рис 4.5, 4.6). За радіологічними показниками дані райони є безпечними для проживання та ведення сільськогосподарської діяльності і не потребують якихось додаткових заходів для зниження радіаційного впливу .

У Чортківському районі результати досліджень вказують Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат на те, що дана територія не зазнала значного радіаційного забруднення. В деяких населених пт невисокий вміст радіонуклідів цезію у пробах молока, картоплі та рівень внутрішнього опромінення жителів, але зафіксована підвищена щільність забруднення ґрунту радіоцезієм..

З метою профілактики потрібно проводити входи по недопущенню або зменшенню надходження радіонуклідів цезію в Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат організм. Особливу увагу слід приділити мінімізації радіоцезію в основних продуктах харчування населення і виконанню вимог техніки радіаційної безпеки при проведенні робіт на забруднених радіонуклідами територіях.


Висновок

Природа, в якій нам, молодим, доведеться жити, забруднюєть, піддається руйнуванню, знищується. Чи багатьом з нас щастило бачити прозору річкову воду, чистий пісок, насолоджуватися тишею без Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат реву моторів, дихати чистим повітрям без домішок бензину, мазуту, пестицидів? Наше майбутнє може стати жахливим, якщо не почати негайно лікувати цю проказу:

· Велика енергетика потребує поступової відмови від теплових електростанцій і переходу на екологічно чистіші (зокрема ядерні) методи отримання енергії.

· Орієнтація ядерної енергетики тільки на теплові реактори не вирішує багатьох Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат заморочек, як-от: залежності від постачальників збагаченого урану, переробки і збереження відходів, обмеженості світових припасів 235U.

· Уявляються необхідними участь України в міжнародному проекті Мінатома Росії «реактор природної безпеки» та запровадження в Україні передових ядерних технологій, насамперед швидких реакторів.

· Беручи участь у вищезгаданому проекті, Україна виновата мати Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат програму превентивних заходів на випадок невиконання Росією своїх міжнародних зобов’язань під час її можливої внутрішньополітичної дестабілізації.

Головне базове навантаження в енергосистемі несуть АЕС, які згідно з регламентом повинні працювати в базисному режимі. При зниженні частоти до 49 Гц АЕС частково розвантажуються і тим самим значно збільшують дефіцит е/е. У разі аварійної Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат зупинки атомного енергоблоку може виникнути не прогнозований лавиноподібний процес спрацювання систем автоматичного поділу ен. системи на незбалансовані частини, тобто "розвал" енергосистеми.

Сьогодні в боті на АЕС України 13 діючих енергоблоків. На 11-ти з их встановлено реактори серії ВВЕР - 1000, проектний термін експлуатації яких складає 30 років. Значна частина тепломеханічного та електротехнічного обладнання Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат вже вимагає заміни внаслідок закінчення терміну їх експлуатації.

Екологічний стан об'єктів атомної енергетики постійно контролюється. Величини скидів радіоактивних речовин у навколишнє середовище, атомних станцій України є безпечними для здоров'я людини та навколишньої природи.

Стан радіаційного захисту на АЕС характеризується рівнем опромінення персоналу. Середні індивідуальні дози Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат опромінення персоналу АЕС України не перевищують гранично - допустимих рівнів і мають загальну тенденцію до зниження.


Перечень використаної літератури

1. Географія України: Матеріали для практичних і семінарських занять // За ред. проф. Я. Жупанського і доцента І. Пушкара. – Тернопіль: “Астон”. – 1997. – С. 371-383.

2. Дрейер О. К., Лось В. А. Экология и устойчивое развитие: Учебное Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат пособие. – М.: Изд. УРАО. – 1997. – С. 3-7, 75- 95, 146- 155.

3. Злобін Ю. А. Основи екології. – К.: Вид. “Лібра”. – ТОВ. – 1998. – С. 7-239.

4. Основи економічної теорії // За ред. С. В. Мочерного, С. А. Єрохіна, Л. О. Каніщенко та ін. – К.: ВЦ “Академія”. – 1997. – С. 445-452.

5. Новиков Ю. В. Экология, окружающая среда и человек: Учебное пособие для вузов. – М.: Агентство “ФАИР Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат”, 1998, С. 3 –295.

6. Ізраїль Ю.А. Екологія і контроль стану природного середовища.

7. Косовець О.О. Сучасний стан моніторингу природних вод в національній Гідрометслужбі України.

8. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод України за якістю вод.

9. Білявський Г.О. Природа і екологія України. Екологічний посібник для старших класів шкіл, ліцеїв і гімназій України.

10. Анненков Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат Б.Н. Основи сільськогосподарської радіології.

11. Білявський Г.О. Основи екологічних знань.


Додатки

Викиди інертних газів (ІРГ), довгоживучих радіонуклідів (ДЖН) та 131І з вентиляційних труб атомних станцій України у 1999 та 2000 рр.

Атомні станції ІРГ (МБк/рік) ДЖН (МБк/рік) 31І (МБк/рік)
Запорізька АЕС Дані 1999 р. 6,8-107 1,10-102 1,2 103
Дані 2000 р. 6,3-107 3,04-102 1,7×103
Відношення Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат 2000 р. / 1999 р., % 92,64 92,64 171,2
Контрольні рівні (КР) 1,485×109 1,08×105 2,7×105
Відношення 2000 р. / КР, % 4,24 0,28 0,63
Рівненська АЕС Дані 1999 р. 1,235×108 1,32×104 1,717×103
Дані 2000 р. 1.72×108 3,84×102 1.51×104
Відношення 2000 р. / 1999 р., % 139,27 290,9 87,94
Контрольні рівні (КР) 1,56×109 1.35×104 1,35×104
Відношення 2000 р. / КР, % 11,02 2,84 11,12
Хмельницька АЕС Дані 1999 р. 3,12×107 8,765×101 2,687×102
Дані 2000 р. 1,24×107 1,13×102 3,75×102
Відношення 2000 р. / 1999 р., % 39,74 128,92 139,56
Контрольні рівні (КР) 1,08×109 1.015×105 6,75×105
Відношення 2000 р. / КР, % 1,15 0,11 0,05
Чорнобильська АЕС Дані 1999 р. 7,172×107 3,465×103 2,603×103
Дані 2000 р. 8,72×109 5,4×105 3,69×105
Відношення 2000 р. / 1999 р., % 12158 15584 14175
Контрольні рівні (КР) 6,57×108 1,35×105 6,75×104
Відношення 2000 р./КР Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат, % 1327 400 54,6
Південно-Українська АЕС Дані 1999 р. 9,102×108 1,265×102 9,34×104
Дані 2000 р. 1,02×108 2,0×102 3,19×103
Відношення 2000 р. / 1999 р, % 11,2 158,0 3,42
Контрольні рівні (КР) 8,78×108 4,19×104 4,19×104
Відношення 2000 р. / КР, % 11,6 0,48 7,61

Енергоблоки атомних станцій, що знаходяться у експлуатації

Найменування № блоку Тип реактору Потужність, МВт Початок будівництва Енергопуск блоку
Запорізька АЕС 1 ВВЕР-1000 1000 04,1980 10,12,1984
2 ВВЕР-1000 1000 04,1981 22,07,1985
3 ВВЕР-1000 1000 04,1982 10,12,1986
4 ВВЕР-1000 1000 01,1984 18,12,1987
5 ВВЕР-1000 1000 07,1985 14,08,1989
6 ВВЕР-1000 1000 06,1986 19,10,1995
Південно-Українська АЕС 1 ВВЕР-1000 1000 03,1977 31,12,1982
2 ВВЕР-1000 1000 10,1979 06,01,1985
3 ВВЕР-1000 1000 02,1985 20,09,1989
Рівненська АЕС 1 ВВЕР-440 402 08,1976 22,12,1980
2 ВВЕР-440 416 10,1977 22,12,1981
3 ВВЕР-1000 1000 02,1981 21,12,1986
Чорнобильська АЕС 1 РБМК -1000 1000 06,1972 26,09,1977
2 РБМК -1000 1000 02,1973 21,12,1978
3 РБМК-1000 1000 05,1977 03,12,1981
Хмельниццька АЕС 1 ВВЕР-1000 1000 11,1981 22,12,1987

Основні радіонукліди, що потрапили Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат у довкілля внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та їх дозоформуюча роль у різні терміни після аварії

Радіонуклід Період напіврозпаду Термін після аварії
Перші 10 діб Перший місяць Третій місяць Кінець 1986р. 1987-1988р.р. 1993 і наступні роки

Йод-131

Йод-132

Йод-133

Йод-135

Телур-132

Лантан-140

Барій-140

Ніобій-95

Цирконій-95

Рутеній-103

Рутеній-106

Церій-141

Церій-144

Цезій-134

Цезій-137

Стронцій-89

Стронцій-90

Плутоній-238

Плутоній-239

Плутоній Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат-240

Кюрій-242

8,04 доби

2,3 год.

20,8 год.

6.61 год.

3,25 доби

14,2 год.

12,7 доби

35 діб

64 доби

29,3 доби

268,2 доби

32,5 доби

248,3 доби

2,06 року

31 рік

52 доби

27 років

87,7 років

24380 років

6537 років

163 доби

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

+

+

-

Кількість нуклідів 21 16 16 9 8 5

Біологічна дія основних радіонуклідів, викинутих у навколишнє середовище внаслідок Чорнобильської катастрофи (за Козловим Ф.М., 1990)

Радіоактивні ізотопи Хімічна черта Тип випромінювання Період напіврозпаду Критичні органи Органи депонування
J-131 галоген g, (b) 8,04 доби Все тіло: щитовидна, паращитовидна залози, епіфіз Щитовидна залоза
Cs-97 аналог К g 30,2 років Все тіло: легені М’язи
Sr-90 аналог Са b 29,1 років Скелет, легені, НВТК Кістки (удобно не виводиться)
Y Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат-90 метал, лантаноїд b 2,64 доби Скелет, НВТК - » -
Ce-144 - » - g, b 284,3 доби Все тіло: НВТК, скелет, легені Печінка
Mo-99 токсичний метал, аналог Cr b, (g) 2,75 доби Нирки, НВТК Нирки
Te-132 аналог S g 3,26 доби НВТК -
Ba-140 аналог Са g 12,7 діб Все тіло: скелет, легені, НВТК Кістки
Zr-95 метал, аналог Ті g, b 64,05 діб Все тіло: НВТК, скелет, легені Все тіло, кістки
Ru-106 метал, аналог Fe g, (b) 368 діб Все тіло: НВТК, легені Все тіло
Pu-239-240 токсичний метал, трансуранід b, a, g тисячі Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат років Все тіло: скелет, печінка Печінка, кістки, все тіло (удобно не виводиться)
Am-241 - » - b, a 433 роки Скелет, печінка Печінка, кістки (удобно не виводиться)
Xe-133 інертний газ g, b 5,24 діб Все тіло: шкіра, підшкірна клітковина -
Kr-85 - » - g, b 64,05 діб - » - -

Класифікація аварій ядерних реакторів АЕС за масштабністю радіоактивних викидів

№ з/п Тип аварії Зона радіаційних факторів Суб’єкт радіаційного захисту
1. Промислова В межах території виробничих приміщень і промислового майданчика об Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат’єкту Персонал об’єкту
2. Комунальна Розповсюджується за межі промислового майданчика та санітарно-захисної зони об’єкту Персонал об’єкту та населення
2.1 Локальна Комунальна радіаційна аварія, якщо в зоні аварії проживає населення чисельністю до 10 тис. чоловік Персонал об’єкту та населення
2.2 Регіональна Комунальна радіаційна аварія, зона якої поширюється на адміністративно-територіальну одиницю з чисельністю > 10 тис. чоловік Персонал об’єкту Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат та населення
2.3 Глобальна Комунальна радіаційна аварія, під вплив якої підпадає значна частина або вся територія країни та її населення Персонал об’єкту та населення
2.4 Транскордонна Це така глобальна радіаційна аварія, если зона аварії поширюється за межі державних кордонів країни, в якій вона відбулася Персонал об’єкту та населення

[1] Здесь наводяться показники для найчистішої на сьогодні вугільної Атомна енергетика та її вплив на довкілля - реферат технології. Але велика частина вугільних електростанцій і досі працює за «дідівською» технологією, нередко без елементарних пиловловлювачів.

[2] Маються на увазі різні оксиди азоту

[3] Здесь ураховується повний паливний цикл, у тому числі автомобільні перевезення палива й устаткування.atmosfernie-usloviya-pri-provedenii-ispitanij.html
atmosfernoe-davlenie-na-razlichnih-visotah-i-barometr-aneroid.html
atmosfernoe-elektrichestvo-referat.html